Profiel

De media en de manier waarop wij media gebruiken veranderen snel. Uw klanten en relaties zijn steeds vaker mobiel online. Zakelijke en privécommunicatie lopen steeds meer in elkaar over. We spenderen steeds meer tijd aan social media en steeds minder aan tv, radio en print. Niet dat die zullen verdwijnen, zeker niet. Er komen alleen steeds meer media – en marketing opportunities – bij.

HortiLeads ondersteunt ondernemers in de tuinbouw bij hun online marketing en communicatie. Strategisch, creatief en uitvoerend. Samen met u ontwikkelen wij plannen en concepten waarmee u met potentiële klanten in contact kunt treden en uw bestaande klanten kunt boeien en binden. Samen de kansen benutten die online en digitale media voor uw onderneming bieden. Dat is onze drive.

HortiLeads is opgericht door Rob van Mil en Mario Bentvelsen, ervaren communicatieprofessionals en thuis in de wereld van marketing, media en creatie. Samen identificeren wij de marktvraag en ontwikkelen we een passende aanpak op basis van digitale en sociale media. De opgestelde plannen en middelen voeren wij uit in samenwerking met geselecteerde leveranciers. Daardoor kunnen wij flexibel en kostenefficiënt opereren.